top of page
Kuyucuk BAKIA3.jpg
Balıkdamı Sulak Alanı - Eskişehir.JPG
res_1 (5).jpg

YÖNETİM PLANI(SULAK ALAN YÖNETİM PLANI, UDGP, GELİŞME PLANI VB.)

Yönetim ve Gelişme Planları, koruma statüsündeki alanların korunması, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve tanıtılması ile ilgili planlama esaslarına ilişkin karar ve hükümleri belirleyen, bölgedeki faaliyetler için kılavuz teşkil eden bir teknik raporlardır. Planlar, bölgede yaşayanlar ile idareler ve diğer ilgililer arasında varılan ortak kararları ve eylemleri belirleyen bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde yürütülmekte olup, firmamız  Akşehir-Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı, Kuyucuk Gölü Yönetim Planı, Balıkdamı Yönetim Planı, Tödürge ve Ulaş Gölleri Yönetim Planı, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planı Projesi, Hafik Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi ve Karakuyu Sazlıkları Yönetim Plan çalışmalarını kurum adına başarılı bir şekilde yürütmüştür.

bottom of page