top of page
CinarBina2.jpg
Yenilenebilir enerji

Çevre ve Kalkınma Bir Arada

Haberler
news.png

​​

 • DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve 27.09.2023 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız “Yozgat ve Sivas İlleri Sulama ve Taşkın Rüsubat Kontrolü Projeleri için Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Dokümanların Hazırlanması İşi” kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP), Yeniden Yerleşim Planı(YYP) ve/veya Geriye Dönük Sosyal Denetim Raporu(GSD) ve Paydaş Katılım Planı(PKP) hazırlanacaktır.

 • DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve 31.08.2023 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi İçin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Dokümanlarının Hazırlanması İşi kapsamında Artvin, Bursa, Düzce, Antalya, Aydın, Giresun, Karabük, Ordu, Sinop, Yalova Konya, Kırıkkale, Ankara, Çankırı ve Zonguldak İlleri için genel proje ve önerilen alt projelerle ilgili olarak potansiyel çevresel ve sosyal riskleri belirlenecek, belirlenen riskleri ve etkileri değerlendirilecek, önleme/en aza indirme/azaltma çerçevesini izleyerek etki azaltma tedbirleri geliştirilecek ve kurumsal düzenleme gerçekleştirilecektir. Bunun için söz konusu illerde önerilen projelere yönelik Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP), Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) ve Paydaş Katılım Çerçevesinin (PKÇ) hazırlanmasını sağlayacak kapsamlı çevresel ve sosyal değerlendirmeler yapılacaktır.

 • T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından yürüttüğümüz, Mersin ili, Tarsus ilçesi ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçe sınırları içerisinde kalan Berdan ve Pamukluk Baraj Göllerinden, Mersin iline içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle Berdan ve Pamukluk Baraj Göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının belirlenmesi, Baraj Gölleri ve Havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren “Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması İşi” kapsamında 18.07.2023 tarihinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda “Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü adına yürüttüğümüz Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi 2. Bilgilendirme Toplantısı  30.03.2023 tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir.Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yüklenici olarak firmamız, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar illerinden kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları geni katılım sağladı.Bilindiği üzere Proje ile Eskişehir ili merkez ve mahallelerine içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı’nı besleyen su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının belirlenmesi; su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilerek “İçme ve kullanma Suyu Kaynağı Olarak Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı” çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı, Kütahya ili Merkez, Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar ilçeleri; Eskişehir ili Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi ve İnönü ilçeleri; Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi; Uşak ili Banaz ilçesi ile Bilecik ili Bozüyük ilçesi sınırlarını kapsamakta olup, projenin 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

 • MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından planlanan ve ihalesi yapılan, Mersin İli, Tarsus İlçesi sınırları içerisinde ki Berdan Baraj Gölü ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçe sınırları içerisinde ki Pamukluk Baraj Gölünden, Mersin İline içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle Berdan ve Pamukluk Baraj Göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının belirlenmesi, Baraj Gölleri ve Havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren “Berdan ve Pamukluk Barajlarına ait Havza Koruma Planı Hazırlanması” projesinin sözleşmesi MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇINAR arasında 21.03.2023 tarihinde imzalanmıştır

 • 2022 yılı içerisinde ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynayan toplmada 43 Mİlyar TL tutarında ki farklı yatırım projelerinde çözüm ortağı olduk.

 • 2022 yılı içerisinde ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynayan toplamda 30.000.000,00-TL tutarında ki yatırım projelerinde çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

 • 2021 yılı içerisinde ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynayan toplmada 10.200.000,00-TL tutarında ki yatırım projelerinde çözüm ortağı olduk.

 • ÇED Sürecinde vatandaş talebi ile 5 köyde bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

 • Doğu Akdeniz Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

 • Doğu Karadeniz Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

 • Yeka RES Projeleri kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

 • İstanbul Fatih Belediyesi adına firmamız tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Hesaplanması, Envanter Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi“ İşinin sözleşmesi 15.04.2022 tarihinde imzalanmış olup 18.04.2022 tarihinde işe başlanmıştır.

 • Dip Taraması Malzemesi Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması konusunda hizmete başlanmıştır.

 • Türkiye Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi çalışmaları başarı ile sonuçlandırılmıştır.

 • Türkiye'de Yeni Bir Soyguncu Sinek Tipi ortaya çıkmıştır.

 • Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 • Porsuk Çayı Havzası Koruma planı çalışmaları başlamıştır. 

 • MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından planlanan ve ihalesi yapılan, Mersin İli, Tarsus İlçesi sınırları içerisinde ki Berdan Baraj Gölü ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçe sınırları içerisinde ki Pamukluk Baraj Gölünden, Mersin İline içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle Berdan ve Pamukluk Baraj Göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının belirlenmesi, Baraj Gölleri ve Havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren “Berdan ve Pamukluk Barajlarına ait Havza Koruma Planı Hazırlanması” projesinin sözleşmesi MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇINAR arasında 21.03.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Çınar Mühendislik, Çevre ile ilgili projelerde 25 yıllık bir deneyime sahiptir. Firmamız tarafından Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Uluslararası Firmalar için 3000’den fazla teknik ve bilimsel proje hazırlanmıştır.

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres: Çambayırı Cad. No:66 Çınar Plaza Bağlıca Mah.

Etimesgut, Ankara / TÜRKİYE

Tel.:0 312 472 38 39 / 0 533 763 42 54

Faks:0 312 472 39 33

e-posta: cinar@cinarmuhendislik.com

kep: cinarmuhendislik@hs01.kep.tr

bottom of page