top of page
KIYI.JPG
20141112_114655.jpg
20150218_132257.jpg
20141127_121537.jpg

ACİL MÜDAHALE PLANLARI KIYI TESİSLERİ VE FİZİBİLİTE 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ACİL MÜDAHALE PLANLARI HAZIRLANMASI İŞİ

 

ÇINAR, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca Acil Müdahale Planlarını hazırlamaya ilişkin “Yeterlik Belgesi” ne sahiptir.

 

Acil Müdahale Planlarının hazırlanması aşamasında aşağıdaki konularda firmamız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,

 • Hidrolojik ve Hidrojeolojik etütler,

 • Meteorolojik etütler,

 • Batımetrik ve oşinografik etütler,

 • Risk Analizlerinin yapılması,

 • Deniz trafiği simülasyonunun yapılması,

 • Petrol kirliliği yayılma modellemesinin yapılması,

 • Acil Müdahale Plan Raporlarının hazırlanması, 

 

KIYI TESİSLERİ İÇİN FİZİBİLİTE ve MODELLEME RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ

 

ÇINAR, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlamak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ” uyarınca, “YETKİ BELGESİ” verilmiştir.

 

Bu yetki çerçevesinde  “Liman Fizibilite ve Modelleme Raporu” hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Liman Fizibilite Raporu, Köprü Üstü Simülatörü Destekli Modelleme Raporu, 

Deniz Etütleri ve Modelleme Raporu(Akıntı Modeli, Dalga Transformasyon Modeli, Liman içi Çalkantı Modeli, Liman Kumlanma (Sediment Taşıma) Modeli, Kıyı Yapıları Stabilite Modeli vb.) yapılmaktadır.

 

ÇINAR tarafından Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları hazırlanan bazı tesislerin listesi aşağıda verilmiştir.

 

 • Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ANTALYA,

 • Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) Bandırma/BALIKESİR,

 • Çakıroğlu Ordu Liman İşletmeleri A.Ş. ORDU,

 • Çevresel Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Edincik Bandırma/BALIKESİR,

 • İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Aliağa/İZMİR, 

 • Çakıroğlu Giresun Liman İşletmeleri A.Ş. GİRESUN,

 • NERGİS PETROL MADENCİLİK Ve SAN. LTD. ŞTİ. Kazanlı/MERSİN,

 • TCDD Bandırma Liman İşletmesi Bandırma/BALIKESİR,

 • TCDD İskenderun Liman İşletmesi İskenderun/HATAY,

 • TCDD Samsun Liman İşletmesi SAMSUN 

 • Çakıroğlu Sinop Liman İşletmeleri A.Ş. SİNOP,

 

 

bottom of page