top of page
Construction Worker
Endüstriyel İşçi

Enerji’nin İpekyolu TANAP (Trans Anadolu Doğalga Boru Hattı) Projesi

Azerbaycan Şah Deniz-2 sahasında çıkarılacak doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’nin “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme” (ÇSED) süreci Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. Proje, doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınarak bölgede enerji güvenliğine katkıda bulunmayı hem de ülkemize gelen doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesini hedeflemektedir.

 

26 Haziran 2012’de hükümetler arası anlaşmaları imzalanan ve Azerbeycan ve Türkiye parlamentosunda kabul edilen TANAP için oluşturulan konsorsiyumda ilk ortaklar SOCAR (Azerbaycan Cumhuriyet Devlet Petrol Şirketi), BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) ve TPAO’dan (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) oluşmaktadır. Dünyanın en büyük enerji projelerinden biri olma özelliğini taşıyan projede BOTAŞ ve TPAO’nun ortalık içerisindeki hissesi %20, SOCAR’ ın ise %80 olarak belirlenmiştir. SOCAR tarafından faaliyet sahibi olarak TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. kurulmuş ve yetkili kılınmıştır.

 

TANAP Projesi ile ilk etapta (2020) yıllık 16 milyar m3’lük doğal gazın akışı ve bunun 6 milyar m3’lük bölümü, Eskişehir ve Trakya bölgesindeki 2 noktadan ulusal şebekeye bağlanarak, Türkiye’de kullanılması hedeflenmektedir.

 

49 yıl işletilecek doğalgaz boru hattı projesinin 2014 yılı sonunda inşaatına başlanması ve 3 yıl sonra 2018 yılında ilk gaz akışının başlatılması öngörülmektedir.

Türkiye’nin Gürcistan sınırından (Ardahan ili Posof İlçesi) başlayarak, Yunanistan (Edirne İli İpsala İlçesi) ve/veya Bulgaristan sınırındaki (Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi) son bulacak boru hattının yaklaşık uzunluğu 1.900 km’dir.

 

Çevresel ve Sosyal Etki değerlendirme (ÇSED) raporu, boru hattının tasarım aşamasında başlayıp, inşaat, işletme ve işletmenin sonlandırılması aşamalarında oluşabilecek başta fiziksel, biyolojik, kültürel olmak üzere tüm çevresel, sosyal ve sosyo-ekonomik etkilerin ortaya konulması, yerel mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanacaktır.

 

25 Şubat-11 Mart 2013 tarihleri arasında Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde (21 İlde) “Halkın Katılımı Toplantıları” ve 14 Mart 2013 tarihinde “Kapsam ve Özel Format Belirleme” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Halkı yerel düzeyde bilgilendirmeyi arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak üzere ilçeler düzeyinde tamamlayıcı “Halkı Bilgilendirme Toplantıları” 18  – 28 Mart 2013 tarihleri arasındaprograma  göre gerçekleştirliecektir.

 

Proje hakkında daha detaylı bilgi için Proje Boşürüne ve Proje Başvuru Dosyası erişebilirsiniz.

Projeyle ilgili tüm yorumlar aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine telefon veya elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Ücretsiz  Telefon Hattı: 0 800 314 11 22

E-posta: info@tanap.com

bottom of page