top of page
RİPRAP-2.JPG
HPIM6335.JPG
DSC05717.JPG
HPIM6259.JPG
REH.SONRASI-4.jpg

EKOSİSTEM EKOLOJİK PEYZAJ

EKOSİSTEM DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

 

Ekosistem Değerlendirme Raporu, değişik disiplin dallarında (ekolog, yaban hayatı uzmanı, hidrobiyolog, hidrojeolog, ornitolog, herpetolog, CBS Uzmanı, jeolog vb.) uzmanlar ile alanlar üzerinde yapılması düşünülen projeler için inşaat öncesinde ekolojik incelemeler yapılarak gerek inşaat gerekse işletme döneminde olası etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin azaltılması için şartları belirlemektedir.

 

Projeler için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinde ilgili Bakanlıklar ile Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından istenen Ekosistem Değerlendirme Raporları ilgili kurumların öngördüğü formata göre hazırlanmakta ve bu araştırmalar için ÇINAR kendi bünyesindeki tam zamanlı çalışan doktora düzeyindeki uzmanlarının yanı sıra ülkemizin değişik üniversitelerindeki akademisyenler ile birlikte bu çalışmaları yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.

 

EKOLOJİK PEYZAJ DEĞERLENDİRME RAPORU VE PEYZAJ ONARIM PLANLARI HAZIRLANMASI

 

Projeler için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinde ilgili Bakanlıklar ile Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından‘‘Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları” ve “Peyzaj Onarım Planları’’ istenmektedir.

 

ÇINAR, tarafından gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında proje alanlarında yapılan arazi incelemeleri ve literatür çalışmaları ile projeden etkilenebilecek peyzaj elemanlarının belirlenmesi, bunlar üzerinde oluşabilecek etkilerin tespit edilmesi ve peyzaj onarım sürecinde yararlanılacak temel verilere ulaşılmaktadır.

 

Bu doğrultuda proje alanlarına ait genel peyzaj, flora, jeolojik, jeomorfolojik, iklim ve toprak özellikleri ile erozyon durumu hakkında temel bulgular elde edilerek; inşaat döneminde ve sonrasında peyzaj açısından bu alanların ve elemanların minimum oranda zarar görmesi için uygun koruma ve onarım tekniklerinin belirlenmesi (erozyon kontrolü, üst toprak yönetimi, endemik türlerin korunması vb.) ile inşaat sonrasında proje alanında, peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar ve/veya yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda, nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türlerinin tespit edilmesi konularını kapsayacak, ‘‘Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları” ve “Peyzaj Onarım Planları’’ hazırlanmaktadır.

 

Gerçekleştirilen bu çalışmalarda literatür taraması ve arazi çalışmaları ile beraber Çınar CBS biriminin hazırladığı topografik haritalar, hava fotoğrafları ve/veya uydu görüntülerinden yararlanılmaktadır. Hazırlanan bu sayısal dokümanlar üzerinde peyzaj elemanlarının sınıflandırılması ve derecelerinin ortaya konulabilmesi için peyzaj analizleri yapılmaktadır.

 

 

bottom of page