top of page
3d genel.jpg
MODEL.jpg
yerbuldur_rv1.jpg
(CO) Saatlik.jpg

MODELLEMELER

MODELLEMELER

 

Faaliyetlerin, Çevresel Etki Değerlendirme ve tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan aşağıdaki modelleri lisanslı yazılımlar kullanılarak ÇINAR kendi bünyesinde ve gerektiğinde Üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak hazırlamaktadır.

 

  • Hava Kirliliği Dağılım Modeli (Aermod)

  • Gürültü Dağılım Modeli ve Gürültü Haritaları (Sound Plant) 

  • Sıcaksu Dağılım Modelleme,

  • Atık Isı Modellemesi,

  • Su Kalitesi Modellemesi,

 

TOPRAK KORUMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

 

ÇINAR, arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirlerin alındığı “Toprak Koruma Projesi” raporları hazırlamaktadır. 

bottom of page