top of page
IMG_5516.JPG
IMG_5351.JPG
IMG_5733.JPG

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi

Günümüzde nüfus artışının meydana getirdiği enerji talebi ve buna bağlı olarak doğal gaz kullanımının artması sonucunda 

doğalgazın yeraltında depolanması ve kullanımı Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Artan bu talep doğrultusunda farklı projeler  geliştirilmektedir. Planlanan bu projeler vasıtasıyla konut sektöründeki doğal gaz talebinin artmasına bağlı olarak gelecekte meydana gelecek mevsimsel dalgalanmaların önlenmesi hedeflenmektedir.

 

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi kapsamında, Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları tamamlanmış ve ÇED Olumlu kararı alınmıştır. 2003 yılında ÇED Olumlu kararı alınan proje için 2005 yılında Dünya Bankasından onay alınmış olup, takip eden süreçlerde projenin denetimi ve izlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

 

Bu projede ÇINAR olarak 11 kişilik bir ekip ile birlikte 8 yıl süreyle BOTAŞ’a Çevresel İzleme ve Danışmanlık Hizmeti verilecektir.

bottom of page