top of page
DSCN3630
IMG_2267.JPG
100_6244.JPG

SOSYAL ETKİ ANALİZİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

 

ÇINAR, “sürdürülebilir kalkınma” hedefinde, çevresel boyutun yanısıra sosyal boyutu da gözeterek, yatırımlar ve planlanan diğer tüm projeler için bütünleşik bir “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme” prensibini benimsemiştir. Bu çerçevede, gerek ulusal mevzuat ve gerekse uluslararası mevzuat ve standartlar (IFC, EBRD vb.) dikkate alınarak yatırımlar için sosyo-ekonomik etkiler değerlendirilirken, proje ve uygulamalar için karar destek sistemi de oluşturulmaktadır.  

 

Bu kapsamda;

 

  • Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum Tespit Çalışmaları,

  • Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları,

  • Sosyal İzleme Çalışmaları,

  • Geçim Kaynaklarını Eski Haline Getirme Planları,

  • Yeniden Yerleşim Eylem Planları

 

ÇINAR bünyesinde bulunan, alanında uzman, tam zamanlı sosyologlar ve gerektiğinde üniversiteler ile işbirliği yapılarak başarıyla hazırlanmaktadır.

Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED), projelerin etki alanına giren yerleşim yerlerinde mevcut sosyal ve ekonomik durumu araştıran; bölgenin demografisi, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı, altyapısı ve halk sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini analiz eden; bu etkilerin olumsuz olanlarının en aza indirgenmesi için çözüm önerileri sunan, insan hakları, kültür ve sosyal normları dikkate alarak kapsayıcı bir bakış açısı geliştiren bir çalışmadır. Uluslararası finans kuruluşları, SED sürecine gösterdikleri hassasiyet çerçevesinde, destekledikleri projelerin, ilgili sosyal standartlara uyması gerekliliğini şart koşmaktadırlar. Bunun yanı sıra, SED kavramı ülkemizdeki yatırımlarda da giderek önem kazanmaktadır. Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.,  kurulduğu günden itibaren birçok önemli proje için ulusal ve uluslararası finansmanların standartlarına (International Finance Cooperation, Dünya Bankası, Ekvator Prensipleri) uygun bir şekilde Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması gerçekleştirmiştir. Sosyal Etki Değerlendirmesi kapsamında Paydaş Katılım Planı hazırlanması, Paydaşların Bilgilendirilmesi, Saha Araştırması (Hane-halkı anketi, Muhtar görüşmeleri, Odak grup toplantıları, Kurum mülakatları), Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum Analizi, Sosyal Yönetim Planlarının hazırlanması gibi çalışmalarımız uzman ekibimiz tarafından yürütülmektedir. 

bottom of page