top of page
karakuyu.jpg
tes.jpg
kuyucuk.jpg
20141127_121537.jpg

Hakkımızda

Çevre dünyada yükselen bir değerdir. Çevre konularında mühendislik, müşavirlik ve laboratuar hizmeti veren Çınar Mühendislik A.Ş., Çınar Çevre Laboratuarı A.Ş. ve Ekoplan Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. sürekli yükselen grafiği ve 1.000’e yaklaşan iş tecrübesiyle birlikte kendilerini sürekli geliştirmektedir. 21. Yüzyılda da üç kıtanın merkezinde sektörün gereksinimlerine katkısını arttırarak ve çapını genişleterek sürdürme kararındadır.   

 

Web sayfanmızda kuruluşlarımızın sektörlerindeki tecrübelerinin yansımalarını göreceksiniz. Gerek Özel Sektöre ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlara;  ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi(ÇSED), Çevre Yönetim Planı, ÇED İzleme,  Çevre Yönetimi, Sosyal Etki Analizi ve Yönetim Planlaması, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulamaları, Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve İzlemesi, Yönetim Planı (Sulak Alan Yönetim Planı, Gelişme Planı vb.) Master Plan ve Havza Planlaması, Su Kaynakları Yönetim Planlaması, Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme, Su Hakları Planlama Raporu Hazırlanması, Ekosistem Değerlendirme Raporları Hazırlanması, Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları Ve Peyzaj Onarım Planları, Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı, Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlanması, Toprak Koruma Projesi Hazırlanması, Hava, Gürültü, Su Kirliliği, Atık Isı vb. Modellemesi, Su kalitesi (Su ve atıksu, deniz suyu, göl, yüzey ve yeraltı suyu analizleri), Hava Kalitesi (Emisyon ve İmisyon Ölçümleri) ve Modellemesi, Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Akustik Rapor Hazırlanması ve Gürültü Haritalama, Toprak Analizleri,  Atık, Katı Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri, Atık Yağ ve İzaolasyon Sıvıları Analizleri, Numune Alma ve Biyo-Restorasyon Planlaması konusunda hizmet verilmektedir.

 

Bu çalışmalar, firmalarımız bünyesinde değişik disiplin dallarında (çevre, jeoloji, hidrojeoloji, kimya, orman, inşaat, elektrik, ziraat, şehir plancı, biyolog, hidrobiyolog vb.) görev alan tecrübeli uzmanlarımız ile yürütülmektedir. Halen kadromuzun etkinliği, yetişen genç uzmanlarımızın da katkısıyla yüksek bir yapı içerisindedir.

 

ÇINAR Grubu olarak bugüne kadar bizlere işlerini emanet etmiş bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Devam eden güvenleriniz bizlere güç katacak, gerek sektörümüzün gerekse ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır.  Bizi siz de tanıyınız, sizlerin çözüm ortağı olalım. 

 

bottom of page