top of page

Politikalarımız

Çevre Politikası

 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanarak, atıklarımızı en aza indirmeyi, sistemli ve düzenli bir şekilde ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde bertaraf etmeyi,

 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeği,

 • Çevresel performans değerlerini sürekli geliştirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,

 • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemeyi ve gereklerini yerine getirmeği taahhüt ederiz.

İSG Politikası

 • Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler  almak,

 • Çalışanlarımıza İSG ile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinci artırmak,

 • Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlamak,

 • Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,

 • Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmektir.

Kalite Politikası

 • Tüm hizmetlerimizi koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklıyoruz. Hizmetimizin ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanıyoruz.

 • Çalışanlarımızın ve personelimizin düşüncelerinin verdiğimiz hizmetlerde mükemmeli yakalamamızı sağlayacağına inanıyor ve çevrenin korunmasına önem veriyoruz.

 • Müşterilerimize değeri mümkün olduğu kadar yüksek ürün ve hizmet sunarak onların saygısını ve bağlılığını kazanmaya çalışırız. Bize göre kar, müşterilerimiz memnun ettiğimiz ve ilişkilerimizi sürekli kıldığımız sürece onlar tarafından bize verilen ödüldür.

 • Çalışanlarımızın, şirketimizin başarısında payı olan, katılımcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yaptıkları işten tatmin olan ve kendini güvencede hisseden kişiler olmasından sorumluyuz.

 • Bize göre kalite; sorumluluklarımızı yerine getirirken doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yapmak için gerekli olan en önemli araçtır.

bottom of page