top of page
SAM_3051.JPG
20150218_132257.jpg
20150218_104819.jpg
20150218_103649.jpg
20141127_121537.jpg
20141112_114655.jpg

ÇED İZLEME

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği gereğince "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi  yasal bir zorunluluktur. 

 

Aynı zamanda çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır.

 

Şirketimiz bünyesinde yapılan çevresel izleme çalışmaları, özellikle termik santral, HES, JES, RES, GES, kıyı tesisleri, sanayi ve gıda tesisleri vb. alanlardaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle süreç sorunsuz yönetilmektedir. Aynı zamanda Yatırımcı bu süreçte “Çevre Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.

 

BOTAŞ-Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Çevresel İzleme çalışmaları firmamız tarafından yürütülmüştür.

Halen BOTAŞ’a yaklaşık sekiz yıl inşaat çalışmaları sürecek Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi için Çevresel İzleme ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

bottom of page