top of page

BOTAŞ INTERNATIONAL LİMİTED BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL İZLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İdare : BOTAŞ Internatıonal Genel Müdürlüğü

Kapsam: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Projesi kapsamında boru hattı güzergâhı üzerinde; Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Sivas illerinde yer alan pompa istasyonlarında (PT1, PT2, PT3 ve PT4),  Kahramanmaraş ilinde yer alan basınç azaltma ve pig istasyonunda (IPT1), Kars ilinde yer alan pig istasyonunda (IPT2) ve Adana ilinde yer alan Ceyhan Deniz Terminalinde (CMT) operasyon dönemi çevresel izleme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında su deşarjlarının ve yeraltı suyu kaynaklarının izlenmesi.

Proje adımları:

1. İstasyonlarda yer alan yağ-su ayırıcılardan aylık numune alınması ve analizlerin gerçekleştirilmesi

2. İstasyonlarda yer alan atıksu arıtma tesislerinden aylık numune alınması ve analizlerin gerçekleştirilmesi

3. Yağmur suyu havuzlarından aylık numune alınması ve analizlerin gerçekleştirilmesi

4. Yıl boyunca dört periyot şeklinde yeraltı suyu izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

5. Gerçekleştirilen ölçüm ve analiz çalışmalarına ait sonuçlar için aylık raporların hazırlanarak işverene sunulması

6. Değerlendirme ve önerileri içeren yıllık raporların hazırlanmasıdır.

botaş.png
bottom of page