top of page

BURDUR VE BATI AKDENİZ HAVZALARINDA YERALTI SULARININ MİKTAR VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ORTAYA KONMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İdare : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İşveren : Fugro Sial Yerbilimleri ve Mühendislik LTD. ŞTİ.

Kapsam: Burdur Ve Batı Akdeniz Havzalarında Yeraltı Sularının Miktar Ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi kapsamında yeraltı su numunelerinde ölçüm ve analiz hizmeti ve raporlanması işi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1. İş süresince 4 periyot boyunca laboratuvarımız tarafından ölçüm/ örneklemesi yapılan yeraltı suyu numunelerinin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (yeraltı suları numuneleri izlemeleri)

4. Yeraltı sularına ait TÜRKAK Kapsamında analiz sonuç raporlarının hazırlanması.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

burdur2.jpg
burdur1.jpg
burdur-3.png
bottom of page