top of page

Dicle Nehri Islahı Projesi

     Dicle Nehrinde yerleşim yeri taşkın kontrol kriteri Q500 tekerrür debisi kullanılarak ıslah yapılması ve nehir yatağı ıslahı ile nehir yatağındaki gelişigüzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, çöp ve çamur birikintileri kaldırılarak Dicle nehrinin tanzim edilmiş kesit içinde görselliğinin ortaya çıkarılması planlanmıştır.

     Bu çalışma ve çalışmanın çıktısı olan bu etki değerlendirme raporu, Islah Projesi inşaat çalışmalarının, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ ne geçirilen “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” ve bu alana ait tampon bölgeler üzerinde inşaat aşaması ve sonrası dönemde yaratacağı olası olumlu ve/veya olumsuz etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

bottom of page