top of page

YEKA RES - Eskişehir Rüzgar Enerji Santrali Projesi

YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Karatepe ve Kızıltepe mevkiinde planlanan Eskişehir Rüzgar Enerji Santrali (10 Adet Türbin, 50 MWm/50 MWe) Projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır.

Planlanan faaliyete ilişkin ÇED Yönetmeliği Ek-3 kriterlerine göre hazırlanan ÇED Başvuru dosyası, 26 Kasım 2021 tarihinde e-ÇED Sistemi üzerinden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuş, planlanan proje kapsamında halkı bilgilendirmek amacıyla yapılacak toplantının 10.01.2022 tarihinde yapılacağı Bakanlık tarafından belirtilmiştir. 

Bu kapsamda Eskişehir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişim kurularak Halkın Katılım Toplantısının Çalkara Köyü, Köy Odasında Saat:14:30'da yapılacağı kararlaştırılmış, ulusal ölçekte hizmet veren Dünya Gazetesi ve yerel ölçekte hizmet veren Yenigün Gazatesi'nin baskılarında Duyuru Metnine yer verilmiştir.

Proje kapsamında inşa edilecek 10 Rüzgar Türbininin ve kullanılacak bağlantı yollarının, Alpagut, Behçetiye, Atalan, Tekeciler ve Avlamış köylerine de yakın olması sebebiyle;

 

Muhtarların "Çalkara'ya köylülerin ulaşımı zor, bizde proje hakkında bilgi edinmek istiyoruz." talebi bizlere iletilmiştir. Bu talep üzerine Eskişehir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek organizasyon yapılmış, toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri ve Mihalgazi Belediyesi Fen İşleri personelleri de katılım sağlamıştır.

 

Çınar Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. olarak; ÇED Sürecinin doğrusal ve şeffaf yürütülmesini benimseyen vizyonumuz öncülüğünde 07.01.2022 tarihinde Alpagut, Behçetiye, Atalan, Tekeciler ve Avlamış Köyleri ziyaret edilerek proje hakkında bilgi verilmiş ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Çınar Mühendislik olarak;

 

Halka/diğer ilgili taraflara danışarak, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemleri tespit etmeyi ve henüz projenin tasarım aşamasındayken problemin çözülmesine veya hafifletilmesine vesile olduğumuz ve proje alanı çevresinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın talebini geri çevirmediğimiz için kıvanç duymaktayız.

9.png
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
so2-unscreen (1).gif
bottom of page