top of page

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 Maddesi ile, “(1)/(b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak” görev ve yetkileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

 

Bu bağlamda; Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş alanların korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Yapılacak Faaliyetler için Hazırlanması İstenen Proje Etkileri İle Ekosistem Değerlendirme Raporu” Çınar Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

 

Projelerinizde çözüm ortağınız olmaktan memnuniyet duyacağımızı şimdiden belirtmek isteriz.

levelt2.png
bottom of page