top of page

Porsuk Havzası Koruma Planı

Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlanması konulu bilgilendirme toplantısı, Eskişehir'de düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yüklenici firma olan Çınar Mühendislik, Kütahya, Bilecik, Uşak ve Afyonkarahisar illerinden kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Porsuk Nehri'nin önemli ölçüde kirliliğe maruz kaldığını, su kalitesinin iyileştirilmesi adına kirletici faktörlerin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması gerektiği, bunun da bugünün yanı sıra gelecek nesillere karşı görevimiz olduğunu ifade etti. Oğuzhan Özen konuşmasının devamında kentsel ve sanayi atık sularının yeterli seviyede arıtılması ve takip edilmesi, tarım kaynaklı yayılı ve kirletici faktörlerin doğru tarım stratejisi ile kontrol altına alınmasının, Porsuk Baraj ve Havzasının kalitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli olduğunu belirtti.

Koruma Planı'nın Hazırlanmasına ilişkin yapılan toplantıya firmamız personellerinden Kamu Projeleri Departman Yöneticimiz Yüksek İnşaat Mühendisi Aylin Koşok, Yüksek Peyzaj Mimarı Bora Erdem, Proje Koordinatör Yardımcıları Uzman Biyolog Tuğçe Ataç ve Yüksek Çevre Mühendisi Emre Erciyas katılım sağladı. Porsuk Çayı Havza Koruma Planı'nın hazırlanması ile ilgili olarak Proje Koordinatör Yardımcısı, Çevre Yüksek Mühendisi Emre ERCİYAS tarafından projenin amacı ve konusu hakkında sunum yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bürokratları da toplantıya uzaktan bağlantı yoluyla katılım sağlayarak çözüm önerilerini paylaştılar. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, geçmiş dönem izleme çalışmalarının da dikkate alınması gerektiğini söylerken, Havza Yönetim Daire Başkanı Taner Kimençe, "İlk izleme çalışması sonuçları gelmeye başladı. Geçmiş dönem ile karşılaşma yapmak adına bunlar çok önemli veriler" dedi.

bottom of page