top of page

Kuzey Ege Havzası, Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması İşi

Kuzey Ege Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planı’nın hazırlanmasıdır. Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı ile havzadaki tüm yerüstü ve yeraltı sularının iyi duruma ulaştırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1. Nehir havzasının mevcut durum analizinin yapılması

2. Kalite ve miktar yönetimi açısından sıcak noktaların belirlenmesi

3. Mevcut durum ve tedbirler programı aşamalarında ekonomik analiz çalışmalarının yapılması

4. İzleme çalışmaları (yerüstü ve yeraltı suyu izlemeleri)

5. Çevresel hedeflerin belirlenmesi

6. Tedbirler programının oluşturulması

7. Stratejik Çevresel Değerlendirme raporunun hazırlanması

8. CBS çalışmalarının yapılması

9. Nehir Havza Yönetim Planının oluşturulmasıdır.

Kuzey Ege Havzası, Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması İşi kapsamında çalışmalar sonlanmıştır.

kuzey ege.png
kuzeyege2.png
bottom of page