top of page

SÖKE-AYDIN ALT HAVZASI YERALTISUYU PLANLAMA (HİDROJEOLOJİK ETÜD) RAPORU YAPILMASI PROJESİ

İdare :  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü

İşveren : Hidro Dizayn Müh. Müş. İnş. ve Tic. A.Ş.

 

Kapsam: Söke Aydın Alt Havzası’nda Yeraltısuyu Ve Yüzeysularından Alınacak Su Numuneleri İle Toprak Numunelerinin Ölçüm Ve Analizi işidir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

Proje adımları:

1. İş süresince 4 periyot boyunca yılda 2 defa işveren tarafından alınan su ve toprak numunelerinin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (yeraltı, yerüstü suları, yağmur suları ve toprak numuneleri izlemeleri)

4. Yeraltı sularına ait TÜRKAK Kapsamında analiz sonuç raporlarının hazırlanması.

sökeaydin2.jpg
sökeaydin1.jpg
sökeaydin3.jpg
bottom of page