top of page

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi

Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Kapanış Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığının personelleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Ankara Movenpick Otelde Covid 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesinin maksadı, referans alanların ve bu alanları temsil eden referans noktaların belirlenmesi amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme ağının oluşturulmasıdır. 

Bu kapsamda; 

 • AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014 / 28910 sayılı RG) gerekliliklerine göre Ülkemizin 25 havzasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fıtoplankton, fıtobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm) için her tipe özgü yeterli sayıda aday referans alan belirlenmiş,

 • Belirlenen referans alanlarda genel kimyasal, fızikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin izlenmesi çalışmaları yürütülmüş,

 • Yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi ve ülkemiz için referans izleme ağının oluşturulması sağlanarak; proje totalde 46 ayda tamamlanmıştır.

Projemizin ülkemiz açısından önemi nedeniyle, başarılı bir şekilde sonuçlanması için;

 

 • Projede kimyasal ve fizikokimyasal tüm analizlerin yapılmasında Grup şirketlerimizden Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş. Alt Yüklenici olarak görevlendirilmiş,

 • 20 farklı üniversitemiz ile işbirliği tesis edilmiş,

 • Üniversitelerimizin konusunda uzman çok değerli 72 akademisyeni ve  uzmanlarıyla birlikte,  toplamda 200 kişi bu projenin ifasında görev almıştır.

 “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin sağlandığı en önemli ve en büyük projelerden biridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje sürecinde;

 • 11 çalışma grubu, 6 yönlendirme toplantısı, 3 çalıştay ve 2 hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiş, 

 • 2082 su kütlesinde çalışma yapılmış ve 854 Referans Nokta belirlenmiş,

 • Dünyanın çevresinin 4,5 katı kadar yol kat edilmiş, 

 • 10 binin üzerinde tür teşhis edilmiş,

 • Bilim dünyasına önemli katkılar sağlanmıştır. 

Proje, ülkemizin kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerinin yakalanmasına önemli katkı sağlamış ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın hedefleri çerçevesinde sonuçlandırılmıştır.

Dolayısıyla Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi ile 2023 hedefleri arasında da yer alan; ülkemizin kaynak değerlerinin korunması, yaşanabilir bir çevre için ülke genelinde tüm su kaynaklarımızın özelliklerinin belirlenmesi, su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturulması konusunda çok önemli bir eşik geçilmiştir. 

Sayın Bilal DİKMEN Bey ve çok kıymetli ekibine böyle bir projeye vesile oldukları için teşekkürlerimizi arz ediyor; böyle önemli bir projede görev aldığımız için Çınar Ailesi olarak onur ve gurur duyuyoruz.

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

türkiye referans ağı izleme pro2.png
bottom of page