top of page

Doğu Karadeniz Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi

​​

Doğu Akdeniz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması işinde kullanılmak üzere havzanın su kalitesine ve miktarına yönelik izleme/analiz/raporlama işleri yapılacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1.Numune alınması

2.Debi Ölçümü

3.Numunelerin Analizi

4.Raporlamalar

Proje kapsamında çalışmalara  başlanmıştır.

doğu karadeniz havzası-1.png
doğu karadeniz havzası-2.png
bottom of page