top of page

ÇUBUK-2 VE KAVŞAKKAYA BARAJLARI KORUMA PLANI VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME PROJESİ

İdare: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kapsam: Çubuk 2 ve Kavşakkaya İçme Suyu Baraj Havzalarının özellikleri dikkate alınarak koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik planlar ile diğer iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Çubuk 2-Kavşakkaya Barajları Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi ile hem havzaların su kalitesi ile miktarının havza bazında korunması hem de iyileştirilmesi havzadaki tüm yerüstü ve yeraltı sularının iyi duruma ulaştırılması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje adımları:

1. Yerüstü ve yeraltı izleme istasyonlarının belirlenmesi

2. Bir yılı kapsayacak şekilde yerüstü ve yeraltı su kalitesinin izlenmesi

3. Havzanın genel özellikleri ve mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi

4. Su kalitesi modelleme çalışmalarının yapılması

5. Kirlilik haritalarının ve havza veri tabanının oluşturulması

6. Mevcut ve projeksiyon yılları bazında su kalitesinin belirlenmesi

7. Tedbirler programının oluşturulması

8. Koruma Planı ve Özel Hükümlerin Belirlenmesidir.

kavşakkaya.png
bottom of page