top of page

Kızılırmak Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Kızılırmak Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması işinde kullanılmak üzere havzanın su kalitesine ve miktarına yönelik izleme/analiz/raporlama işleri yapılacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1.Numune alınması

2.Debi Ölçümü

3.Numunelerin Analizi

4.Raporlamalar

Proje kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

kızılırmak havzası-2.png
kızılırmak havzası-1.png
bottom of page