top of page

Sera Gazı Hesaplanması, Envanter Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi

İstanbul Fatih Belediyesi adına firmamız tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Hesaplanması, Envanter Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi“ İşinin sözleşmesi 15.04.2022 tarihinde imzalanmış olup 18.04.2022 tarihinde işe başlanmıştır.

Projenin amacı, iklimle ilgili risk ve olanakların değerlendirilerek uzun vadeli sağlam bir iklim değişikliği stratejisinin oluşturulmasıdır. Aynı zamanda, sera gazı envanteri çıkarılarak karbon ayak izinin hesaplanması ve küresel iklim değişikliği mücadele hedeflerini içeren yerel iklim değişikliği eylem planını hazırlanmasıdır.

Proje kapsamında, 09-10.06.2022 tarihlerinde Belediye personellerinin katıldığı 2 günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimin birinci gününde;

- Sera gazı ve iklim değişikliğine dair temel bilgiler,

- İlgili mevzuatlar, izleme ve raporlama tebliği,

- Kurumsal karbon ayak izi hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Programın ikinci gününde ise;

- Sera gazı hesaplama metodolojisi,

- Belirsizlik hesaplamaları çalışmaları ve

- Sektör örneklemeleri hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Projenin ilerleyen aşamalarında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele için politika, hedef, strateji ve eylemlere yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin alınması sağlayacak bir çalıştay düzenlenecek ve nihai iklim değişikliği eylem planı oluşturulacaktır.

bottom of page