top of page

İSTANBUL İÇMESUYU VE KANALİZASYON MASTER PLAN KAPSAMINDA SU KALİTESİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

İdare : İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İşveren : DOLSAR Mühendislik A. Ş.

Kapsam: Mevcut ve potansiyel su kaynakları ile kaynakları besleyen derelerin su kalitelerinin belirlenmesi, bu kaynakların kullanım imkânlarının değerlendirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için uygulanacak tedbir önerilerinde bulunulmasıdır.

Çalışma kapsamında, Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatı ortaya konulmuş; daha önceden yapılmış çalışmalar incelenmiş; proje alanının fiziksel ve sosyoekonomik özellikleri belirlenmiş; içmesuyu kaynaklarındaki kirletici kaynaklar tespit edilmiş; mevcut içmesuyu baraj havzalarının genel limnolojik özellikleri ve arazi çalışmalarıyla yerinde tespit edilen su kalite durumları ile koku durumları verilmiştir. Mevcut ve potansiyel içmesuyu kaynaklarının su kalite sınıfları ilgili mevzuata göre belirlenmiştir. Raporda, su kaynaklarının durumunun iyileştirilmesi ya da iyi durumunu koruması için tedbir önerileri sunulmuştur. Ayrıca mevcut ve potansiyel içmesuyu kaynaklarında su kalitesi izleme programı oluşturulmasına dair tavsiyelerde bulunulmuştur.

istanbul.PNG
bottom of page