top of page

KIZILIRMAK HAVZASI YERALTI SUYU PLANLAMA (HİDROJEOLOJİK ETÜT) RAPORU YAPILMASI PROJESİ

İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İşveren : Fugro Sial Yerbilimleri ve Mühendislik LTD. ŞTİ.

 

Kapsam: Kızılırmak Havzası’nda hidrojeoelojik etüt yapılması ve Yer Altı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında yönetmelikte yer alan yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi, karakterizasyonu yapılması ve kalite yönünden izlenmesi işidir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Proje adımları:

1. 4 dönem boyunca (Eylül 2020-Mayıs 2022) işveren tarafından alınan numunelerin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (yeraltı suyu izlemeleri)

4. Yeraltı sularına ait TÜRKAK Kapsam/kapsam dışı analiz sonuç raporlarının hazırlanması

kyeraltı1.png
kyeraltı2.png
kyeraltı3.png
bottom of page