top of page

MARMARA HAVZASI YERALTI SUYU PLANLAMA (HİDROJEOLOJİK ETÜT) RAPORU YAPILMASI PROJESİ

İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

İşveren : NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

 

Kapsam: Marmara Havzası’nda Hidrojeolojik etüt yapılması ve Yer Altı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında yönetmelikte yer alan yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi, karakterizasyonu yapılması ve kalite yönünden izlenmesi işidir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

Proje adımları:

1. 1 yıl boyunca yılda 2 defa işveren tarafından alınan numunelerin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (yeraltı suyu izlemeleri)

4. Yeraltı sularına ait TÜRKAK Kapsam/kapsam dışı analiz sonuç raporlarının hazırlanması

marmara-1.png
marmara-2.png
marmara-3.png
bottom of page