top of page

SAKARYA ALT HAVZALARI HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU YAPILMASI PROJESİ

İdare : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İşveren  : Fugro Sial Yerbilimleri ve Mühendislik ltd. Şti.

 

Kapsam: Sakarya Alt Havzaları Hidrojeolojik Etüt Raporu Yapılması Projesi kapsamında kuyu ve kaynak suyu numunelerinde örnekleme, ölçüm /  analiz hizmeti ve raporlanması işi.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

Proje adımları:

1. İş süresince 4 periyot boyunca laboratuvarımız tarafından ölçüm/ örneklemesi yapılan kuyu ve kaynak suyu  numunelerinin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (kuyu ve kaynak suyu numuneleri izlemeleri)

4. Kuyu ve Kaynak sularına ait TÜRKAK Kapsamında analiz sonuç raporlarının hazırlanması

sakarya alt-1.png
sakarya alt-2.jpg
bottom of page