top of page

YEŞİLIRMAK HAVZASINDA YERALTI SULARININ MİKTAR VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ORTAYA KONMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

İdare : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İşveren : Fugro Sial Yerbilimleri ve Mühendislik Ltd. Şti.

 

Kapsam: Yeşilırmak Havzasında Yeraltı Sularının Miktar Ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması Ve Değerlendirilmesi kapsamında yeraltı su numunelerinde ölçüm ve analiz hizmeti ve raporlanması işi.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen adımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

Proje adımları:

1. İş süresince 4 periyot boyunca laboratuvarımız tarafından ölçüm/ örneklemesi yapılan yeraltı suyu numunelerinin laboratuvara teslimi

2. Şartnamede yer alan İlgili parametre içeriklerine göre analizlerinin yapılması

3. İzleme çalışmaları (yeraltı suları numuneleri izlemeleri)

4. Yeraltı sularına ait TÜRKAK Kapsamında analiz sonuç raporlarının hazırlanması.

y3.png
y2.png
y1.jpg
bottom of page